Лекции по животновъдство

27 юни 2007
·
182
·
67,644
·
2,715
·
2,625
·
487
·
6

Значение на животновъдството. 1. Значение на животновъдството и мястото му в структурата на селското стопанство. 2. Състояние и тенденции за развитие на животновъдството в света, световни пазарни ниши за реализация на животинска продукция...
 

Лесоустройство - пълен комплект теми

08 окт 2007
·
5
·
12,734
·
1,217
·
1,082
·
289

Лесоустройственото проектиране е система от технически разчети и проектни мероприятия, насочени към най-пълно използване и възпроизводство на горите и към повишаване на тяхната продуктивност.
 

Изграждане на стопанство за растениевъдство и животновъдство

07 апр 2008
·
93
·
14,650
·
1,536
·
1,332
·
252

Земеделието е и ще продължава да бъде фундаментално за оформянето на идентичност, култура и традиции за България. То претърпя радикални промени в отговор на модерните технологии...
 

Отглеждане на млечни крави

15 окт 2009
·
134
·
17,355
·
769
·
1,499
·
188

Предложеният примерен модул е разработен на база действащата към момента нормативна уредба, при спазване на общите и специфични ветеринарно-санитарни изисквания...
 

Фуражи и хранене на животните


Зависимост от положението на първата двойна връзка спрямо метилната група/края на мастно киселинната верига/ ненаситните мастни киселини се делят на т.нар.омега 3 и омега 6 мастни киселини...
 

Частно животновъдство

21 фев 2009
·
119
·
40,473
·
588
·
1,195
·
143

Лекции по частно животновъдство. Произход на домашните животни. Анатомо-физиологични особености.
 

Зърнено-житни култури

26 ное 2008
·
28
·
7,632
·
564
·
658
·
124
·
1

Към групата на зърнено-житните се отнасят: пшеница, ръж, тритикале, ечемик, овес, царевица, сорго, ориз и просо. Ботанически са обединени в сем. Poaceae (Gramineae)...
 

Промишлена технология за отглеждане на ечемик


Ечемикът е втората по важност зърнена култура след царевицата. Той се отглежда главно за зърно, което е ценен фураж за животните и суровина за пивоварната промишленост. За фураж зърното се употребява цяло или смляно...
 

Технология на отглеждане на царевицата

05 сеп 2008
·
18
·
3,208
·
497
·
478
·
116
·

Царевицата - растеж и развитие, производство, защита срещу вредители, нейното прибиране, съхранение и преработка.

Избрани критерии за търсене

Селско стопанство
от Ученици
Ограничаване на резултатите