Отглеждане на млечни крави

15 окт 2009
·
134
·
17,355
·
761
·
1,491
·
188

Предложеният примерен модул е разработен на база действащата към момента нормативна уредба, при спазване на общите и специфични ветеринарно-санитарни изисквания...
 

Технология за отглеждане на твърда пшеница


Включва срокове за сеитба избор на сортове, торене, борба с болести и неприятели, райониране и т.н....
 

Зърно и зърнени продукти


Материалът е за националната служба по зърното и фуражите....
 

Въпроси и отговори по дисциплината животновъдство


Кои са най-характерните биологични особености на говедата? Високи растежни способности, сложен многокамерен стомах, висока млечност...
 

Отглеждане на кориандър


Агробиологични изисквания и агротехнически мероприятия. Биологични изисквания на културата. Кориандърът не е взискателен към топлината. Семената могат да поникнат...
 

Зърнокомбаин


Със зърнокомбайните се извършва жътва, вършитба и предварително почистване на житната маса. Използват се както при еднофазното, така и при двуфазното прибиране...
 

Калкулация на себестойност в селското стопанство

06 дек 2007
·
10
·
482
·
352
·
252
·
26
·
1

Калцулация на различни сортове култури, наторяване, обработка, борба срещу вредители.
 

Инбредна депресия


Лошите последици от инбридинга или т.нар. инбредна депресия с...
 

Гъстота при която се отглеждат птици


Гъстотата при която отглеждате птиците има основно значение за постигането на оптимални резултати и висока продуктивност...