Предварителен договор за покупко-продажба на земя


Предварителен договор за покупко-продажба на земеделска земя...
 

Договор за наем на земеделска земя


Примерен договор за отдаване под наем на земеделска земя...
 

Договор за наем на земеделска земя


Бланка за договор за наем. Подходящо е както за студенти,така и за всеки,който иска да придобие представа какво трябва да съдържа договорът за наем на земеделска земя...
 

Анекс към договор за аренда на земеделска земя


Анекс за удължаване срока на договора на земеделска земя...
 

Договор за наем


Договор за наем на селскостопанска земя. Днес, ................................. 2011 г. в гр. ............................. се сключи настоящит договор между:1……………....................................................................................
 

Договор за отдаване под наем на земеделска земя


Наемодателят предоставя на наемателя за временно и възмездно ползване собствената си земеделска земя, находяща се на землището...
 

Договор за аренда на земеделска земя


Предмет на договора. Арендодателят се задължава да предостави на арендатора за временно и възмездно ползване земеделска земя, находяща се в...
 

Договор за покупка на стока по ПРСР


Договор за покупка на стока е образец на документ, необходим за признаването на извършени разходи по изпълнението на проект по ПРСР...
 

Договор за фирмен заем срещу бъдещо изкупуване и влог на зърно

04 апр 2015
·
4
·
1,076
·
15

Днес,.......................... год. в гр......................на основание на чл.250-257 от ЗЗД се сключи настоящия договор за фирмен заем срещу бъдещо изкупуване и влог на зърно между...
 

Договор за селекционна дейност в свиневъдството


Предмет на договора: "Възложителят" възлага, а "Изпълнителят" приема да изпълни задачата "Провеждане на селекционна дейност"....
1 2 »

Качи договор и спечели
 

Сподели своите Договори по Селско стопанство с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент