Бизнес-план за обработка и съхранение на селскостопанска продукция pro


Целта на настоящата разработка е да анализира, изясни и оцени ролята и значението на бизнес - плана в условията на едно съвременно предприятие от селскостопанския, каквото е „Универсал – ПЗ” ООД град Русе....
 

Стратегия за субсидиране на селското стопанство pro


Основното при изграждането на една национална стратегия и в тази връзка стратегията за субсидиране на селското стопанство в България, трябва да се основава на правилна и ефективна политика в цялостност, икономическо развитие на страната...
 

Обща селскостопанска политика pro


ОСП е една от най-старите изготвени политики на Европейския съюз. Основните цели и принципи на ОСП са претърпели различни промени през годините в процеса на своето развитие, като към настоящия момент основните приоритети на тази политика...
 

Тютюнопроизводството


За много страни тютюнът е култура с голямо стопанско значение. Той е един от основните източници на доходи за населението и държавния бюджет...
 

Концепции за устойчиво развитие на земеделието pro


От древността до наши дни земеделието е основна човешка дейност, осигуряваща прехраната на населението на планетата...
 

Органично и конвенционално земеделие pro


Под действието на вътрешни и външни фактори земеделието изпитва остра нужда от разработка и усвояване на принципно нови технологии, съхраняване на невъзстановимите източници на енергия, суровини, труд, и други ресурси...
 

Фамилно земеделско стопанство pro


Лозарството в България има вековна трдиция. То е един от важните структуроопределящи подотрасли на националната ни икономика. Гроздето и виното са на едно от първите места в експортната листа на страната ни...
 

Проблеми на арендуването на земя в България pro


Селското стопанство е сектор със стратегическо значение за човешкото съществуване, имайки предвид, че неговите продукти са предназначени за консумация на хората и са жизненоважни....
 

Техническите характеристики на земята pro


Земеделието е основният източник на доход за 25,6 % от българското население. Земеделието е важен фактор за заетостта в страната и има голямо социално и икономическо значение...
 

Овцевъдство pro


Породи овце, отглеждани в България. Организиране на овцевъдството за производство на мляко. Производство на млечни продукти и месо...

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Селско стопанство с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент