Протокол за продажба на селскостопанска продукция


Това е формуляр на протокол за продажба на слекостопанска продукция...
 

Договор за наем на земеделска земя


Примерен договор за отдаване под наем на земеделска земя...
 

Декларация от земеделски производител


Декларация за деклариране на произведено и налично зърно пред Националната служба по зърното и фуражите от земеделските производители...
 

Заявление за подпомагане по мярка 112 - създаване на стопанства на млади фермери


Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони...
 

Видове земеделски кооперации


Свободно волеизявление – основава се на задоволяване личната воля на отделно лице, което желае да предостави определен икономически потенциал за общо стопанисване в кооперацията...
 

Декларация за земеделска земя по чл.69, ал.2 от ППЗСПЗЗ


Номер на имота от картата на възстановената собственост, площ на имота в дка, категория на имота, начин на трайно ползване, местност, предпочитана форма на стопанисване, основание за придобиване на право на собственост и документ за собственост...
 

Споразумение


Споразумение за прекратяване на договор за обработка на земеделска земя...
 

Декларация за спазени стандарти на общността от ползватели – млади фермери


Това е един от документите за попълване при кандидатстване по мярка 112...
 

Болести по житни култути


Щрихова мозайка, Базална бактериоза по пшеница, Фузариоза, Гниене основата на стъблата при житните, Хелминтоспороза, Изтощаване (снежна плесен) на зимните житните култури, Жълто ечемичено вджуджаване...
 

Дневници за растителна защита на земеделския производител


Дневници на земеделския производител: дневник за проведените химични обработки и употребените торове; дневник за появата, развитието, плътността или степен на нападение от вредители; дневник на взетите проби и извършените анализи от растения...
1 2 3 »

Качи документ и спечели
 

Сподели своите Документи по Селско стопанство с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент